Rezidentka v Lipsku v říjnu 2021:

Magdalena Šipka (1990) debutovala básnickou sbírkou Město hráze (Malvern, 2019), v témže roce vyšly její překlady básní Dorothee Sölle Daruj mi dar plačícího boha (Biblion). Věnuje se publicistice, teologii a pedagogice.

Román s pracovním názvem Koperníkův obrat má prostřednictvím příběhu studentky Markéty mapovat pozici žen v rámci institucí jako je školství a církev. Markéta píše práci o středověké myslitelce Hildegardě z Bingenu, částečně se s ní identifikuje. Při studijních výjezdech se setkává s ženami v akademickém světě, naráží na církevní hierarchii. Nachází přijetí i čelí odmítnutí na základě své orientace i názorů. Co si mohou ženy v církvi dovolit? Jak spolu souvisí násilí institucí vůči ženám a přírodě? Cílem projektu je zkoumání hranic různých kosmologií a přístupů k přírodě a přirozenosti. Co podpírá rodové a druhové hierarchie? A jak dlouho je možné jim čelit? Můžeme se vrátit do jiné kosmologie a změnit náš přístup k životu? Nebo je náš vzdor vždy jen jednou vlnou ve stojaté vodě patriarchálního řádu?

Foto: Josef Chuchma

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web