Tisková zpráva, Berlín 27. 11. 2018 - Představení nových překladů a základních akcí Lipského knižního veletrhu 29. 11. 2018

Ahoj Leipzig!

Česká republika – hostující země Lipského knižního veletrhu 2019

Berlín, 27.11.2018 – Pořadatelé projektu „Česká republika – hlavní země Lipského knižního veletrhu 2019“ představili na Velvyslanectví České republiky v Berlíně stěžejní body programu (21.-24.3.2019). Do Lipska je pozváno 60 českých autorek a autorů. V rámci veletrhu bude prezentováno na 60 knižních novinek v německém překladu na více než 130 akcích. Hostování doplňuje Český rok kultury, který se od října 2018 do listopadu 2019 zaměřuje nejen na literaturu, ale i na  český film, fotografii, hudbu, komiks a design.

28. října slavila Česká republika 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Nejdůležitější osobou doby vzniku Československa byl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který měl k sousednímu Německu velmi blízko: V Lipsku poznal svou ženu, studoval zde na univerzitě, která byla v roce 1409 založena studenty a profesory Univerzity Karlovy. Ještě dnes mnoho Čechů Masaryka považuje za velmi významného krajana a vlivného státníka, který kdysi prohlásil: „Demokracie má být živější a čipernější než starý režim – zvlášť ta naše. My musíme mít pořád na mysli, že jsme malý národ v nepříznivém postavení zeměpisném; prakticky nám to ukládá, abychom se měli víc k světu, víc myslili, víc dokázali než ti druzí.“

To připomněl Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec České republiky v Německu, a zahájil tiskovou konferenci slovy: „V říjnu jsme slavili dvě důležité události: 100 let od vzniku Československa a zahájení Českého kulturního roku v Lipsku s jeho vyvrcholením v březnu 2019, kdy se Česká republika představí jako hostující země Lipského knižního veletrhu. Jsem velmi rád za tuto jedinečnou příležitost, která nám umožňuje přiblížit českou kulturu, a především literaturu, německému a mezinárodnímu publiku, a to ve městě, které má s Českem tolik společného."

Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně a vystoupení hostující země v Lipsku navázal slovy: „Byl bych rád, kdyby Český rok, tedy rok české kultury v německojazyčných zemích, obnovil trvalejší přítomnost českého prvku v německé kultuře, ale i naopak. Globalizovaný svět strhl naši pozornost kamsi za obzor a zapomínali jsme trochu na význam sousedství, které musí být založeno na blízkosti a na neustálém vzájemném poznávání. Obnovení blízkosti je tak jedním z důležitých cílů Českého roku.“

Oliver Zille, ředitel Lipského knižního veletrhu, uvedl: „Výstup České republiky jako hostující země na Lipském knižním veletrhu je výjimečný. Nejen proto, že je zakomponován do celého Kulturního roku v německy mluvící oblasti, ale také proto, že s více než 60 novými překlady a více než 130 akcemi nabízí publiku mnohostranný vhled do české kultury. S Lipským knižním veletrhem a s naším knižním festivalem „Leipzig liest“ můžeme pro tento výstup nabídnout perfektní scénu a zároveň pomoct českým autorům získat nové čtenáře.“

 

U příležitosti hostování bude publikováno 60 nových překladů

České knižní novinky zahrnují okolo 33 románů, 10 básnických sbírek, 5 populárně naučných knih, 3 knihy pro děti a mládež, 2 komiksy, 2 divadelní antologie a klasiky české literatury, např. překlady sěl Karla Hynka Máchy, Karla Poláčka, Vítězslava Nezvala, Jiřího Weila, Vladimíra Holana a Josefa Váchala.

Je mezi nimi také několik českých autorů, kteří jsou již v Německu známí, jako nositel Ceny literárních domů Jaroslav Rudiš, s jeho novým, německy psaným románem „Winterbergs letzte Reise“ (Luchterhand Literaturverlag), Radka Denemarková, která představí svou knihu „Ein Beitrag zur Geschichte der Freude/Příspěvek k dějinám radosti“ (Hoffmann und Campe) a Jáchym Topol se strhujícím novým románem „Ein empfindsamer Mensch/Citlivý člověk“ (Suhrkamp Verlag). Kromě toho přijede do Lipska také jedna z hvězd české literární scény: Pavel Kohout, představitel Pražského jara a spoluautor legendární Charty 77. Bude prezentovat svou knihu „Aus den Tagebüchern eines Europäers“ (Osburg Verlag 2019) a zahájí výstavu o svém životě a díle v lipském Literárním domě Haus des Buches.

V Česku k již velmi úspěšným spisovatelům a spisovatelkám patří Iva Pekárková, lipská rezidenční autorka měsíce prosince, se svou povídkovou knihou „Noch so einer“ (Wieser Verlag, Větrné mlýny 2019), v níž tematizuje vlastní zkušenosti s emigrací před rokem 1989 a dlouhodobě se zasazuje proti nenávisti vůči cizincům – právě v dnešní České republice jeden z důležitých hlasů.

Kateřina Tučková, aktuální rezidenční autorka v Lipsku, na knižní veletrh přijede se svým románem „Gerta. Das deutsche Mädchen/Vyhnání Gerty Schnirch“ (Klak Verlag), který osvětluje společné německo-české dějiny, útěk a vyhnání Němců po druhé světové válce – téma, které mnoho lidí stále nenechává chladnými a je v Česku diskutováno.

Autoři grafických novel Jan Novák und Jaromír 99 představí v Lipsku nový titul: „Tschechenkrieg“ (Verlag Voland & Quist). Jaromír 99 se proslavil zejména svou spoluprácí na grafické novele „Alois Nebel“, společně s Jaroslavem Rudišem.¨

Bianca Bellová („Am See/Jezero“, Verlag Kein & Aber) a Jan Němec („Die Geschichte des Lichts/Dějiny světla“, Osburg Verlag) - čeští autoři, kteří získali Cenu Evropské unie za literaturu, a Marek Šindelka („Der Fehler/Chyba“, Residenz Verlag), nadějný talent české literatury - ti také nebudou v Lipsku chybět.

Mezi novými překlady jsou i důležitá židovská témata, kterými se zabývají Marek Toman („Die große Nachricht vom schrecklichen Mord an Simon Abeles/Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese“) a Karol Sidon („Traum von meinem Vater/Sen o mém otci“).

Dalším vrcholným dílem mezi knižními novinkami je nyní již dokončené desetisvazkové dílo Jiřího Gruši, spisovatele a diplomata známého daleko za hranicemi České republiky.

Z knih pro děti je možné zmínit např. německý překlad bestselleru Pavla Šruta a Galiny Miklínové plného fantazie a humoru „Lichožrouti“(Fischer Kinder- und Jugendbuchverlage). Iva Procházková je jedna z nejznámějších autorek české dětské literatury. V Lipsku se mimo jiné představí také jako autorka krimi se svou novou knihou „„Der Mann am Grund. Der erste Fall von Kommissar Holina/Muž na dně“ (Braumüller Verlag).

 

Na konferenci bylo mimo jiné odkázáno na dva důležité literární projekty: časopis pro literaturu a umění Ostragehege, od roku 1994 průkopník česko-německé kulturní výměny, zveřejní speciální vydání „Neue Texte aus Tschechien“ s prózou, poezií, esejemi o české literární scéně a esejí o jednom z  českých malířů Lubomíru Typltovi. Brněnské nakladatelství Větrné mlýny Brno a rakouské nakladatelství Wieser Verlag společně vydají edici Edition tschechische Auslese, která je věnována deseti významným autorům a autorkám: Petře Soukupové, Ivě Pekárkové, Jiřímu Hájíčkovi, Markétě Pilátové, Jiřímu Kratochvilovi, Michalu Vieweghovi, Michalu Ajvazovi, Eugenu Brikciusovi, Vladimíře Valové a Doře Čechové.

 

Česká republika jako hostující země nabídne během Lipského knižního veletrhu na 130 akcí

Mezi početné akce, které jsou naplánované pro Lipský knižní veletrh, patří literární zahájení v Drážďanech, velkolepá instalace na výstavišti v Lipsku, koncerty, filmové prezentace, četná čtení, scénická představení a diskuze.

Výstup hostující země začíná již 19. března v Drážďanech, kde se zastaví mnoho českých autorů a autorek na jejich cestě do Lipska, aby vystoupili při literárním večeru na drážďanském nádraží. V tentýž večer zahájí také Dům knihy v Lipsku výstup hostující země literárním večerem s Pavlem Kohoutem a jeho dcerou Terezou Boučkovou.

Po zahájení Lipského knižního veletrhu 20. března vystoupí v kině Schaubühne Lindenfels Jaroslav Rudiš se svou skupinou Kafka Band.

Během veletrhu (21.-24.3.) zve Česká republika na různorodé akce nejen v areálu výstaviště, ale také ve městě. Na výstavišti, zejména na národním stánku v hale č. IV, budou probíhat čtení a diskuze na určité téma, jehož „vyslancem“ je vždy jeden český spisovatel:

  • 21. března: „Literatura ve výjimečné situaci“ s Radkou Denemarkovou
  • 22. března: „Generace 89“ s Jaroslavem Rudišem
  • 23. březen: „Vize v čase krize – Evropa“ s Jiřím Přibáňem,
  • 24. března: „Literatura zneklidnění“ (vyslanec bude oznámen do konce t.r.)

 

V hale č. II bude scéna české literatury pro děti a mládež a českého komiksu. Zde budou probíhat čtení a kreativní workshopy pod záštitou Ivy Procházkové a Petra Síse.

Hostující země bude nepřehlédnutelná už při vstupu do skleněné haly: návštěvníci zde uvidí objekt výtvarníka Davida Černého, který představuje trabant na lidských nohách a nese název „Quo Vadis“. Socha je věnována létu roku 1989, kdy 4.000 východních Němců obsadilo tehdejší západoněmecké velvyslanectví v Praze, dříve než obdrželi politický azyl: odcestovali a zanechali za sebou pouze své trabanty.

Ve městě jsou v rámci festivalu „Leipzig liest“ naplánované české večery, mimo jiné v Galerii KUB, Café Telegraph, divadle Schauspiel Leipzig, v prostorách Schaubühne Lindenfels a Městské knihovny (Leipziger Stadtbibliothek). Přitom budou v popředí česko-německá témata, rozhovory o české identitě a někdejším českém socialismu, českých divadelních hrách, komiksech a populárně naučné literatuře.

Nejen literatura, ale také český film sehraje v Lipsku svou roli: Krátce před začátkem veletrhu se odehraje premiéra filmu „Orangentage“, literární adaptace knihy “Uzly a pomeranče” od Ivy Procházkové. Řadu digitálně restaurovaných filmových adaptací české literární klasiky s německými titulky zařadila do programu Schaubühne Lindenfels ve spolupráci s Národním filmovým archivem České republiky.

Kromě toho jsou v Lipsku naplánované četné výstavy: Městská knihovna v Lipsku vystaví současné ilustrace dětské literatury (12 světů, 19.1.-13.4.2019) a fotografie Karla Cudlína s uměleckými portréty současných českých spisovatelek a spisovatelů (18.3.-22.6.2019). Německé muzeum knih a písemnictví (Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum) Německé národní knihovny se zaměří ve spolupráci se SLUB v Drážďanech na české avantgardní knižní umění (6.2.-11.8.2019). Literání dům v Lipsku (Dům knihy) uspořádá výstavu „Pavel Kohout – Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel“ (20.3.- 24.4.2019). Lipská radnice (22.3.2019) a veřejná škola VHS Leipzig (25.3.-31.5.2019) představí Jiřího Grušu jako spisovatele a diplomata.  A v lipské Galerii KUB budou k vidění české dějiny v komiksu (8.3.-13.4.2019).

 

Hostování ČR na knižním veletrhu budou doprovázet české veletržní noviny – čtyři vydání ve čtyřech dnech s rozhovory, fejetony a informacemi k programu.

 

Další informace

  • všechny novinky k českým akcím, informace o autorkách a autorech a jejich knihách viz http://ahojleipzig2019.de
  • na vyžádání k dispozici tabulka s přehledem všech českých knižních novinek v německém překladu.

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web