Na výstavu „Charta 77 Story“ do podzimního Lipska 09. 09. 2019

Od středy 11. září 2019 bude v rámci Českého roku kultury v Lipsku probíhat výstava „Charta 77 Story. Kunst und Protestbewegung", která mapuje příběh slavného československého protestního hnutí včetně jeho vlivu na tehdejší německou opozici. Mimořádná expozice se tak po svém pražském působišti (Národní galerie Praha) zabydlí v prostorách Muzea historie města Lipska (SGM), a to až do legendárního data 17. listopadu.

V pondělí 9. září 2019 proběhla úvodní tisková konference, na které výstavu „Charta 77 Story“ představili Dr. Anselm Hartinger, ředitel Muzea historie města Lipsko (SGM), dále kurátorky Zuzana Brikcius, signatářka Charty 77, autorka a kurátorka české výstavy, a Dr. Johanna Sänger, kurátorka německé části výstavy. Německé zástupce doplnil Rainer Müller, lipský pamětník, historik a zastánce lidských práv. Za českou stranu byl přítomen Martin Krafl, programový koordinátor Českého roku kultury v německy mluvících zemích.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v úterý 10. září 2019 v 18 hodin ve Staré radnici v Lipsku, mimo jiné za účasti náměstkyně lipského primátora pro kulturu Dr. Skadi Jennicke a náměstka ministra kultury České republiky Jiřího Vzienteka, velvyslance ČR v Německu Tomáše Podivínského, generální konzulky ČR v Sasku Markéty Meissnerové a ředitele Moravské zemské knihovny Brno prof. Tomáše Kubíčka.

Během zahajovacího večera bude mít premiéru skladba „Svoboda“ zkomponovaná speciálně pro tuto událost vynikajícím českým kontrabasistou Tomášem Karpíškem, který ji zahraje společně s cellistou Vilémem Petrasem.

 „Výstava připomíná dobu mezi rokem 1976 a Sametovou revolucí v roce 1989 působivými fotografiemi, originálními dokumenty, literaturou, uměleckými předměty a filmovými ukázkami,“ uvedl Martin Krafl, podle kterého je „Charta 77 přiblížena životními osudy jednotlivých signatářů, jakými byli například básník Ivan Jirous, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka.“

Během tiskové konference se hovořilo nejen o koncepci výstavy, minulosti a o zkušenostech z tehdejší doby na české straně, ale tématem byl také význam Charty 77 pro německé země. Právě lipská expozice totiž ještě rozšiřuje rozsáhlou původní pražskou výstavu o německou část.

„Působení Charty 77 často inspirovalo opoziční sdružení v tehdejší NDR. Navíc získala Charta 77 širokou podporu mírového a občanskoprávního hnutí ve Spolkové republice Německo a v dalších západních zemích,“ zmínil prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, a zdůraznil: „V evropském prostředí může být Charta 77 dodnes považována za názorný příklad lidské odvahy a morálního jednání.”

Současně expozice Charta 77 Story není jen vzpomínkou na příběh doby a prostým mapováním minulosti, ale svou formou a působivostí je i mementem, které vyvolává zamyšlení pro dobu současnou, zamyšlení nad svobodou jednotlivce a společnosti.  “V totalitních režimech se za svobodné chování platí. Dnes vím, že skutečnou svobodu nelze darovat, má ji jenom ten, kdo ji dokáže docenit,” uvádí autorka a kurátorka Zuzana Brikcius.

Během trvání výstavy budou probíhat v rámci doprovodného programu mj. komentované prohlídky pro školy, 24. září 2019 pak zajímavá diskuze "Charta 77. Protest a jeho účinky.“ s českými a německými pamětníky. Za českou stranu se zúčastní dva signatáři Charty 77 – autorka a kurátorka výstavy Zuzana Brikcius a vrchní zemský rabín Karol Sidon, za německou pak Rainer Müller, lipský historik a aktivista za lidská práva, Lutz Rathenow, saský zemský zmocněnec Nadace pro výzkum a dokumentaci diktatury SED a pamětnice Dr. Marianne Zepp z Nadace Heinricha Bölla.  Výstavu doplní i dvě filmové projekce v lipském kině Passage: 13. října film Jana Hřebejka „Učitelka“ a 10. listopadu dokument Pavla Kouteckého „Občan Havel“.

„Charta 77 Story“ v muzeu SGM Leipzig je výstavou Národní galerie Praha pořádanou ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou Brno, která byla Ministerstvem kultury ČR pověřena prezentací České republiky na Lipském knižním veletrhu. Partnerem projektu je také Archiv Bürgerbewegung Leipzig. Výstava je realizována s podporou Ministerstva kultury ČR, saského zmocněnce a Spolkové nadace pro výzkum a dokumentaci diktatury SED, dále Knihovny Václava Havla a knihovny Libri Prohibiti.

Autorka výstavy: Zuzana Brikcius, kurátorky: Zuzana Brikcius (česká část výstavy) a Dr. Johanna Sänger (německá část výstavy). Výtvarnou a architektonickou podobu výstavy připravil ak. malíř Marek Jodas.

Více informací naleznete na www.ahojleipzig2019.de

 

Kontakt:

Mgr. Bc. Klára Přibylová

Public Relations

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a, 601 87 Brno

E: Klara.Pribylova@mzk.cz

T: +420 770 190 776

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web