Dramaturgická rada představila koncepci projektu "Lipsko 2019" 07. 09. 2018

Český rok kultury – česká literatura v německém překladu

 

Ve čtvrtek 6. září 2018 se v Městské knihovně v Praze uskutečnilo veřejné zasedání dramaturgické rady k projektu Lipsko 2019. Cílem tohoto setkání bylo představení dramaturgie a rámcové koncepce hostování České republiky na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019 a Českého roku kultury v Lipsku.

 „Hostování České republiky na Mezinárodním knižním veletrhu konaném od 21. do 24. března 2019  v Lipsku je velkou příležitostí pro představení aktuální české literatury německy mluvícím čtenářům, zejména díky více než padesáti nově přeloženým titulům,“ řekl programový koordinátor projektu Martin Krafl a zároveň dodal: „Cílem projektu Český rok je zintenzivnit česko-německé kulturní styky a obecně zvýšit povědomí o dvou historicky, jazykově i geograficky blízkých zemích. Proto je řada programů v rámci Českého roku koncipována tak, aby se stala trvalou součástí česko-německé kulturní výměny.“ Předzvěstí lipského veletrhu je česko-německý rezidenční program, který odstartoval v srpnu. Pět českých autorů se na měsíc přestěhuje do Lipska a pět německých naopak do Brna (podrobnosti v příloze).

Přípravou prezentace České republiky v rámci projektu Český rok kultury je pověřena příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR – Moravská zemská knihovna pod vedením prof. Tomáše Kubíčka. „Od podzimu 2016 projekt řídí a obsahově koncipuje dramaturgická rada odborníků. Jsou v ní zastoupeni přední odborníci zabývající se na různých úrovních a postech českou literaturou, kulturou i její prezentací v zahraničí. Kromě nich jsme oslovili i experty na speciální cílové skupiny publika, kteří připravují koncepci programu v rámci odborných pracovních skupin. Poradcem celého projektu je literární expert Thomas Geiger z Berlína a spolupracujeme s profesionály na PR v Lipsku a Mnichově,“ vysvětluje Krafl.

Česká prezentace na veletrhu bude zaměřena na tvorbu přibližně šedesáti autorek a autorů z České republiky, které nominovala dramaturgická rada, a nových předkladů jejich děl do německého jazyka. Program veletrhu je rozdělen do čtyř hlavních tematických bloků: Literatura ve výjimečné situaci, Generace 89, Vize v čase krize a Myšlení (Jedná se o pracovní názvy). Samostatně bude prezentována česká literatura pro děti a mládež, komiks a současné drama.

Hostování České republiky na knižním veletrhu je vrcholem Českého roku kultury, který jeho dopad doplňuje a multiplikuje. Český rok kultury v Lipsku bude zahájen 11. října 2018 na knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde vystoupí mj. Radka Denemarková, a 13. října na Plese v Opeře Lipsko pořádaném ve spolupráci s městem Brno. Na podzim roku 2018 v Lipsku vystoupí Kateřina Tučková v rámci literárního festivalu Leipziger Literarischer Herbst, ve spolupráci s Českým centrem Berlín bude prezentována výstava ke stému výročí Československa, proběhne designový festival GRASSI MESSE ve spolupráci s Moravskou galerií, který přivítá designéry z ČR, připravují se i filmové večery věnované tvorbě Jiřího Menzela. Počátek roku 2019 bude v Lipsku patřit literárnímu kolokviu, zejména spisovatelům Bohumilu Hrabalovi a Milanu Kunderovi, proběhne také přehlídka českých filmů, řada literárních akcí i několik výstav. V létě 2019 se zaměříme na dětské čtenáře v programu Kapitáni AHOJ. Na podzim 2019 si připomeneme třicáté výročí pádu Železné opony a celý Český rok kultury bude završen 8. listopadu 2019 hostováním Národního divadla Brna v Opeře Lipsko s představením opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa.

Na projektu Český rok kultury v Lipsku se podílí řada institucí z České republiky, Německa, Švýcarska a Rakouska, především města Brno a Lipsko, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut Praha, Česká centra, ZÚ ČR Berlín, Generální konzulát Drážďany, Moravská galerie v Brně, Národní divadlo Brno, Národní filmový archiv a další. Obyvatelé německojazyčné oblasti se tak mohou blíže seznámit s českou literaturou, kulturou i myšlením. Obdobnou možnost, poznat současnou německou literaturu, bude mít publikum v Praze, Brně a dalších městech.

 

Složení dramaturgické rady:

 

Radovan AUER (Svět knihy),

Ivo BEDNÁŘ (město Brno),

BÍLEK (FF UK Praha),

Ondřej BUDDEUS (České literární centrum),

Tomáš DIMTER (MF, literární kritik),

Christina FRANKENBERG (bohemistka, České centrum Berlín),

Martin HUDEC (ČNFB),

Martin JANEČEK (nakladatelství Karolinum),

Mojmír JEŘÁBEK (Česká centra),

Zuzana JÜRGENS (bohemistka, Mnichov),

Radim KOPÁČ (MK ČR),

Martin KRAFL (koordinátor projektu),

Tomáš KUBÍČEK (MZK Brno),

Petr MINAŘÍK (Větrné mlýny).

 

 

Kontakt:

Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

tel: +420 541 646 270

 e-mail: Klara.Pribylova@mzk.cz

http://ahojleipzig2019.de/

 

 

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web