České literární centrum nově povede Martin Krafl 24. 06. 2019

České literární centrum (ČLC) bylo z pověření Ministerstva kultury ČR zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v lednu 2017. Jeho cílem je soustavná a systematická propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí. Dosavadní vedoucí Ondřej Buddeus odchází na vlastní žádost k 31.7.2019. Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček proto pověřil vedením ČLC Martina Krafla. Změnu ve vedení dnes také projednala Rada ČLC s tím, že pověření platí na jeden rok.

Martin Krafl pracuje v Moravské zemské knihovně (MZK) od dubna 2017, kdy se stal programovým koordinátorem prezentace ČR jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku kultury v německy mluvících zemích. Tímto krokem dochází k dočasnému organizačnímu sloučení stávající činnosti ČLC a prezentace současné české literatury na zahraničních veletrzích zajišťované MZK. Martin Krafl nadále bude koordinovat aktivity Českého roku kultury v německojazyčných zemích (říjen 2018 – listopad 2019). Zodpovídat bude i za koordinaci účasti ČR jako hlavního hosta na knižním veletrhu ve Varšavě v květnu 2020.

Společně s týmem Českého literárního centra a mými kolegy z organizačního týmu hostování ČR na Lipském knižním veletrhu bych chtěl navázat na dosavadní dvouletou činnost ČLC s důrazem na její jasnější teritoriální zacílení a v souladu se stanoviskem Rady ČLC v červnu 2020   představit novou strategii činnosti ČLC včetně jejího personálního zabezpečení. Po úspěchu v Lipsku považuji za prioritní německy mluvící trh, na který chci soustředit minimálně 50 % aktivit centra. Usilovat chci i o hostování ČR na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Těmi dalšími důležitými jsou trhy anglofonní a frankofonní. V programu mobility bych rád docílil recipročních rezidencí s prestižními evropskými partnery (např. se Sítí literárních domů německy mluvících zemí či UNESCO – Sítí kreativních měst literatury) a za zásadní považuji mj. spolupráci s překladateli a studenty bohemistik, především v západní Evropě,“ uvedl v souvislosti se jmenováním Martin Krafl.

 

 

Profesní životopis – Ing. Martin Krafl
Martin Krafl je v současné době programovým koordinátorem Českého roku kultury v německy mluvících zemích, jehož součástí bylo hostování ČR na Lipském knižním veletrhu 2019.

Absolvoval fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a na univerzitě ve Vídni. Působil jako mediální poradce British Festival Theatre Company a pracoval jako redaktor a moderátor zpravodajství v rádiu RTL Praha a TV Premiéra. V letech 1996–2003 pracoval pro prezidenta republiky Václava Havla jako zástupce jeho mluvčího a vedoucí Tiskové služby prezidentské kanceláře. Byl také mediálním poradcem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a členem vládní mezirezortní pracovní skupiny pro komunikační strategii NATO v ČR. V roce 2003 pracoval jako mluvčí a vedoucí Oddělení informací a styku s veřejností Úřadu Středočeského kraje a hejtmana Petra Bendla. Od roku 2004 do září 2007 byl tiskovým mluvčím České televize. V ČT také vedl oddělení Kontakt s divákem a založil Divácké centrum.

V letech 2004–2006 se autorsky podílel na kontaktním pořadu Adresát ČT, který zároveň moderoval. Od října 2007 do března 2017 působil v diplomatických službách ČR. Pracoval pro Česká centra –  od října 2007 do června 2011 byl ředitelem Českého centra v Berlíně, od ledna 2012 do března 2017 ředitelem Českého centra Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko a od června 2014 do září 2016 prezidentem rakouského sdružení kulturních institutů evropských zemí EUNIC Austria. V roce 2016 pracoval jako poradce EUNIC GLOBAL v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery.

Od roku 1997 do roku 2009 byl členem redakčních rad časopisů Vítejte v srdci Evropy a ČT+. V nakladatelství Edice ČT vydal knihu "Jednou-za-časníky" (2009); je spoluautorem kolektivní monografie "Co je bulvár, co je bulvarizace" (2016) vydané nakladatelstvím Karolinum. Externě vyučoval komunikaci s médii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Martin Krafl je držitelem ocenění Mluvčí roku a Mluvčí veřejnosti 2006.

Přihlašte se k odběru novinek

Verpassen Sie keinen Programmpunkt des Tschechischen Kulturjahres und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web