Rezidentka v Brně v září 2018:
Bettina Hartz, narozená v roce 1974 v Berlíně, je autorka scénářů, divadelních her, prózy a lyriky. Od roku 1999 pracuje jako spisovatelka na volné noze a novinářka se zaměřením na kulturu. V sezóně 2018/19 připravuje v Literárním domě v Berlíně jako kurátorka řadu akcí na téma „Pražské jaro a jeho následky na Východě do roku 1989“. V Brně autorka pracovala na kratších textech, které se pohybovaly na pomezí prózy a lyriky a daly se vnímat jako jazykové fotografie města a lidí.

Doposud jí vyšly mj. tyto tituly: Nicht viel: Erzählung (Lunardi 2007), Auf dem Rad – Eine Frage der Haltung (DVA 2012).

Foto:Tomáš Ullman

Drupal ᐬrts Drupal Váš Expert Na Drupal Web